Úvod»Aktuality»Odborná exkurzia v ČR – MAS Moravský kras

Odborná exkurzia v ČR – MAS Moravský kras

Odborná exkurzia sa konala v dňoch 27.- 29. 10. 2014, cieľom boli obce v území MAS Moravský kras, ktorý pripravuje novú stratégiu rozvoja územia pre 2014-2020.

Odborná exkurzia bola ďalšou príležitosťou na oboznámenie sa so skúsenosťami s programom Leader, spôsobom uchovania kultúrneho a prírodného dedičstva a príklady realizácie projektov Leader cez miestne produkty a gastronómiu.  Organizátorom odbornej exkurzie bolo OZ BB VIPA, ktoré je regionálnym pracoviskom pre Národnú sieť rozvoja vidieka v SR. Z nášho partnerstva sa zúčastnili 4 členovia.

Exkurzia bola zameraná predovšetkým na regionálne produkty a zhodnotenie miestneho potenciálu pre ekonomický rozvoj. Mali sme možnosť oboznámiť sa s jedinečnými miestnymi produktmi a aj s výsledkami oživenia miestnej ekonomiky a zamestnanosti prostredníctvom regionálneho značenia. Presvedčili sme sa, ako môže spolupráca na miestnej úrovni veľmi významne napomôcť vzniku nových pracovných príležitostí.  

Vyhľadávanie
Aktuálne informácie
Inquiry
Viete čo je MAS?
Áno
inq1inq2inq3 1664
Nie
inq1inq2inq3 1732
Celkom hlasovaní: 3396
banner
Užitočné