Úvod»Zmluvy

Zmluvy

 Zverejňovanie zmlúv

 Číslo Zmluvná strana Popis predmetu zmluvy Cena EUR  Dátum zverejnenia
1/MAS/2015  Pre Rozvoj, Železničná 2, 987 01 Poltár Zabezpečenie odborného a riadiaceho personálu za účelom prípravy stratégie MAS HORNOHRAD, 2.1  9804,00 27.7.2015
2/MAS/2015 OZ Serpetíny, Ožďany 160, 980 11 Ožďany Organizačné a technické zabezpečenie stretnutí za účelom prípravy stratégie MAS HORNOHRAD  2128,00 27.7.2015
č.191BB040007

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovolnícka 12, 815 26 Bratislava

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu Aktivít Projektu 11932,00 7.6.2017
 

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

 Zmluva o nájme nebytových priestorov 4 047,96 30.4.2018
 

Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

Komisionárska zmluva   2.5.2018
IROP-Z-302051N715-511-23

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  117 811,52 12.6.2018
č.522/CC/18

Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37  Bratislava

Zmluva o úvere 30 000,00 25.7.2018
 č.522/CC/18-ZZ1  Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37  Bratislava  Záložná zmluva   25.7.2018
  Miroslav Tirala DATA SERVIS MT, Sklárska 505/19, 987 01 Poltár Kúpna zmluva 5 553,10 7.8.2018
 č. 1 Miroslav Tirala DATA SERVIS MT, Sklárska 505/19, 987 01 Poltár Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve   15.8.2018
 č. 1407  Ma-NET Team s. r. o., Sklárska 506/24, 987 01 Poltár  Zmluva o poskytovaní telekomunikačnej služby INTERNET    8.10.2018
  Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 BRatislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb   12.11.2018
č. NFP309190P867 Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Animačné náklady MAS HORNOHRAD

Príloha č. 1

Príloha č. 2

52 910,00

 

 

19.11.2018

 č. SOD-16-5-2019-SK Galileo Corporation s. r. o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda  Zmluva o vytvorení webového sídla 1 200,00  11.06.2019
 č. SOP-16-5-2019-SK Galileo Corporation s. r. o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda  Zmluva o prevádzke webového sídla    11.06.2019
 č. ZS-16-5-2019-SK Galileo Corporation s. r. o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda Zmluva o spracovaní osobných údajov    11.06.2019
Vyhľadávanie
Aktuálne informácie
Inquiry
Viete čo je MAS?
Áno
inq1inq2inq3 1664
Nie
inq1inq2inq3 1732
Celkom hlasovaní: 3396
banner
Užitočné