Úvod»Aktuálne výzvy

Aktuálne výzvy

Vyhlásená výzva MAS HORNOHRAD v podopatrení 7.2 PRV

 

 

Miestna akčná skupina MAS HORNOHRAD oznamuje, že zverejnila Výzvu MAS_050/7.2/2 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z OZE. ŽoNFP je možné predkladať v termíne od 5.6.2019 do 11.10.2019 v sídle, resp. v kancelárii MAS HORNOHRAD. Viac informácií nájdete v priložených dokumentoch.

 

 Výzva MAS_050/7.2/2

 

   Prílohy k výzve MAS_050/7.2/2

 

Príručka pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014-2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

 

 


 

Miestna akčná skupina MAS HORNOHRAD vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov

 

MAS HORNOHRAD vyhlasuje výzvu výber na odborných hodnotiteľov „Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020“. Odborní hodnotitelia budú hodnotiť projekty pre podopatrenia: 1.2, 4.1, 4.2, 6.4, 7.2, 7.4, 7.5, 8.3. Výzva je vyhlásená v termíne od 28.5.2019 – 28.6.2019.

Viac informácií nájdete v priložených dokumentoch.

 

 Výzva na odborných hodnotiteľov pre PRV MAS HORNOHRAD

 Príloha č. 1 Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov

 Príloha č. 2 Životopis

 Príloha č. 3 Zoznam podopatrení stratégie CLLD a popis oprávnených aktivít

 

 

      Prílohy výzvy na odborných hodnotiteľov pre PRV MAS HORNOHRAD (formát .docx) 

 


 

Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron vyhlásila výzvy na výber Odborných hodnotiteľov

 

 

 

Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou – „Stratégia CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron“ (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len „PRV“) vyhlasuje Výzvy na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podopatrenia 7.2, 7.4. a 7.5. Hodnotenie sa bude realizovať formou dohôd o vykonaní práce. Odmena je 60,- € / 1 projekt.
Vyplnené žiadosti môžete posielať do 30.7.2019.

 

 

 

Viac informácií k jednotlivým výzvam sa dozviete na http://www.muranskaplanina.com/clld-2017-2023/opatrenia-vyzvy/vyzvy-na-odbornych-hodnotitelov/ 

 


 

 

Miestna akčná skupina Ipeľská kotlina - Novohrad vyhlásila výzvu na výber odborných hodnotiteľov

 

Ipeľská Kotlina – Novohrad o.z. vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov „Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020“. Odborní hodnotitelia budú hodnotiť projekty pre podopatrenia: 7.2, 7.4, 4.1, 4.2, 6.4. Výzva je vyhlásená v termíne od 22.5.2019 – 28.6.2019. Viac informácií nájdete na webovej stránke https://masikn.sk/vyzvy-prv/.

 

 Výzva na odborných hodnotiteľov pre PRV MAS IKN

 Príloha č. 1 Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov

 


 

 

HARMONOGRAM VÝZIEV PRV 2014-2020 NA ROK 2019_MAS HORNOHRAD

 

Harmonogram výziev si môžete stiahnuť tu.

 


 

 

 

Na začiatok

Vyhľadávanie
Aktuálne informácie
Inquiry
Viete čo je MAS?
Áno
inq1inq2inq3 1686
Nie
inq1inq2inq3 1752
Celkom hlasovaní: 3438
banner
Užitočné