Úvod»Aktuality
September 2013 – Brdárska kapustnica 2013 – Veľká Ves

Náš člen, obec Veľká Ves, zorganizovala 14. septembra 2013 už štvrtý ročník úspešného podujatia - súťaže o najlepšiu kapustnicu. Súťažili zástupcovia obcí, združení, aj firiem, alebo len neformálne skupiny kapustnicových nadšencov v celkovom počte 24 súťažiacich. Jedným z tohto počtu bol aj tím nášho združenia MAS HORNOHRAD – Pavel Faťara, Mária Mitterová, Anežka Morongová, Jaroslav Kyzek, ktorí svedomite pripravili stánok s občerstvením a neskôr aj kotlík kapusty. Síce nezvíťazili, ale potvrdili, že oceňujú spoluprácu v peknom aj daždivom počasí. Takže aj napriek mokrému počasiu to bolo pekné a vydarené podujatie.
September 2013 – Odborná exkurzia do Rumunska a Srbska

Čím žije vidiek za hranicami? To videli účastníci odbornej exkurzie knkrétne v Rumunsku a Srbsku.
Kalendár kultúrnych a športových podujatí v okrese Poltár na 2014

Výsledkom spolupráce s Centrom prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári je zmapovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, ktoré sú plánované na rok 2014 v obciach okresu Poltár. Kalendár poslúži obyvateľom okresu Poltár, aby sa lepšie zorientovali v ponuke spoločenských a verejných podujatí. Je to prvý kalendár tohto druhu v okrese Poltár.
Katalóg remesiel v okrese Poltár

Prezentácia našich šikovných remeselníkov.
Budúcnosť vidieka banskobystrického kraja – konferencia v Banskej Bystrici

Budúcnosť vidieka banskobystrického kraja bola téma krajskej konferencie v Banskej Bystrici, ktorá sa konala dňa 6.marca 2014 v priestoroch SOŠ Pod Bánošom, ktorej sa zúčastnili aj naši zástupcovia. Organizátorom konferencie bola Národná sieť rozvoja vidieka. Ponúkla zaujímavé témy ako napr. rodinné farmy na Slovensku, zavádzanie regionálnej značky v regiónoch banskobystrického kraja, alebo možnosti rozvoja CR banskobystrického kraja. Prezentovali sa odborníci a aktéri v z jednotlivých regiónov, prezentácie nájdete na stránke NSRV. Záveru patrila odborná diskusia v skupinách s formulovaním výstupov k téme možnosti a potreby vidieka.
Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2014

Pracovné stretnutie OZ MAS HORNOHRAD k príprave stratégie a predstavenie PRV 2014-2020

Členovia verejno súkromného partnerstva a tiež občania, ktorých zaujíma podpora vidieka z PRV sa stretli na pracovnom stretnutí, ktoré sa konalo dňa 12.6.2014 v Kalinove – Petrovci. Pracovné stretnutie zorganizovalo OZ MAS HORNOHRAD a ponúklo informácie o opatreniach z tohto programu.
Brdárska kapustnica 2014

Pomaly sa stáva tradíciou, že aj prostredníctvom našich zástupcov prispievame k zachovávaniu tradičného jedla – kapustnice.
Od prameňa ku prameňu

Naše partnerstvo získalo z Environmentálneho fondu podporu na realizáciu projektu Od prameňa ku prameňu.
Odborná exkurzia v ČR – MAS Moravský kras

Odborná exkurzia sa konala v dňoch 27.- 29. 10. 2014, cieľom boli obce v území MAS Moravský kras, ktorý pripravuje novú stratégiu rozvoja územia pre 2014-2020.
Vyhľadávanie
Aktuálne informácie
Inquiry
Viete čo je MAS?
Áno
inq1inq2inq3 1686
Nie
inq1inq2inq3 1752
Celkom hlasovaní: 3438
banner
Užitočné